Kwalifikacje - Członkowstwo

Mgr inż. Konrad Roszak jest członkiem:

1. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. - nr członkowski ZAP/BO/0193/06