Kwalifikacje - Uprawnienia

Właściciel mgr inż. Konrad Roszak podsiada uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo Budowlane pozwalające pełnić wszystkie funkcje budowlane w procesie inwestycyjnym, jak Projektant, Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:


1.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0031/POOK/06
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej


2.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0181/OWOK/09
DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej