Kwalifikacje - Certyfikaty i szkolenia

Staramy się cały czas podnosić kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych przez Zachodniopomorską Izbę Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie oraz firmy specjalistyczne.

Naszym celem jest zapoznawanie się z nowymi technologiami, obecnymi zmianami w obowiązującej technice i prawie.

  • Szkolenia - Naprawy konstrukcji murowych Szkolenia - Projektowanie konstrukcji żelbetowych PN-EN - 2010 Szkolenia - Ubezpieczenie OC - 2010
  • Szkolenia - Przeglądy okresowe budynków - 2010 Szkolenia - Projektowanie konstr_stalowych i połączeń wg PN-EN 1993 - 2009 Szkolenia - Stateczność skarp wzmacniany geosyntetykami - 2009